top of page
  • Foto van schrijverTara

Water, dorstlessers, energiedranken,.. Wat is nu de beste sportdrank?Tegenwoordig zijn sportdranken zeer populair, ze worden niet enkel gedronken door topsporters maar vandaag de dag door iedereen, die al dan niet met sport bezig is. Maar wie heeft ze nu echt nodig, wanneer en waarom? Dit lees je allemaal in deze blogpost.


Ons lichaam verliest gemiddeld 1 liter vocht per uur lichaamsinspanning. Het spreekt voor zich dat je voldoende moet drinken om dat te compenseren zowel voor, tijdens als na de inspanning. Wie dit niet doet kan mogelijks last krijgen van krampen of zelfs uitdroging, wat nadelig is voor je prestatie en het spreekt voor zich dat dit uiterst ongezond is! Naast gezonde voeding is een goeie vochtbalans uiterst belangrijk!


Maar wat is nu het verschil tussen een dorstlesser en energiedrank?


De samenstelling van de dranken, alhoewel sportdranken voor de meeste amateursporters echter overbodig zijn. Voor de recreatieve sporter is puur water eigenlijk de meest noodzakelijke drank, eventueel met een toevoeging van natrium voor een betere opname. Pas bij lange en intensieve trainingen die ruim 1 uur duren, kan het nuttig zijn om een rehydraterende dorstlesser te gebruiken.

Het verschil tussen een dorstlesser en energiedrank zit hem in de hoeveelheid koolhydraten en mineralen.


Een dorstlesser, hypo- of isotone drank heeft een rehydraterende functie en bevat 6-8% koolhydraten, natrium voor een betere opneembaarheid, toevoeging van mineralen zijn vooral noodzakelijk voor topsporters.

Terwijl een energiedrank of hypertone drank meer dan 8% koolhydraten bevat en vooral onze glycogeen (koolhydraat voorraad in o.a. onze spieren) voorraad gaat gaan aanvullen, dus minder geschikt is als vocht aanvulling.


Conclusie:


Train je minder dan 60 minuten dan heb je voldoende aan het drinken van gewoon water waar men eventueel natrium aan kan toevoegen.

Sport je langer dan 60 minuten onafgebroken? Ga dan voor een dorstlesser die minder dan 8g/100ml koolhydraten bevatten, die zal er voor zorgen dat je langer of intensiever kan blijven trainen.

Duurt de inspanning langer dan 2 uur? Wissel dan een dorstlesser af met een energiedrank die meer dan 8g/100ml koolhydraten bevat.


 

Water, thirst quenchers, energy drinks,.. What Is the best sport drink?


Nowadays sports drinks are very popular, they are not only drunk by top athletes but currently by everyone, whether or not involved in sports. But who really needs them? And when and why? You can read all of this in this blog post.


Our body loses an average of 1 liter of water per hour of physical effort. So it’s very important to drink enough to compensate this before, during and after the exercise. If you don't do this, you may suffer from dehydration or even cramps, which is detrimental to your performance and i don’t need to tell that this is harmful to your health! In addition to a healthy diet, a good fluid balance is extremely important!

So what is the difference between a thirst quencher and an energy drink?


Is the composition of the drink, although sports drinks are not necessary for most amateur athletes. For the amateur athlete, water is actually the most necessary drink, possibly with an addition of sodium for better absorption. Only with long and intensive training sessions that last more than 1 hour, it can be useful to use a rehydrating thirst quencher.

The difference between a thirst quencher and an energy drink is in the amount of carbohydrates and minerals.


A thirst quencher, hypo or isotonic drink has a rehydrating function and contains 6-8% carbohydrates, sodium for better absorption, addition of minerals are especially necessary for top athletes.

While an energy drink or hypertonic drink contains more than 8% carbohydrates and will especially replenish our glycogen (the carbohydrates stock in our muscles), so it is less suitable to rehydrate our body.


Conclusion:


If you train for less than 60 minutes, drinking plain water to which sodium can be added is sufficient.

Do you exercise continuously for longer than 60 minutes? Then go for a thirst quencher that contains less than 8g / 100ml of carbohydrates, which will ensure that you can continue to train longer or with more intensively.

Does the effort last longer than 2 hours? Then alternate a thirst quencher with an energy drink that contains more than 8g / 100ml of carbohydrates.102 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page