top of page

Wist je dat.. - Did you know..

Wist je dat?


Volkoren en meergranen niet hetzelfde betekent? Volkoren is een beschermde naam en staat voor gebruik van de gehele graankorrel. Meergranen staat letterlijk voor het gebruik van meerdere granen. Volkorenproducten waaronder brood, pasta, couscous en crackers bevatten meer vezels, vitaminen en mineralen en verzadigen beter dan andere (bv. meergranen) graanproducten. Let wel op: bij alle producten is het alsnog belangrijk om de verpakking te checken op zoveel mogelijk volkorenmeel (liefst 100%)!


 

Did you know?

That whole wheat and multigrain don't mean the same thing? Whole grain is a protected name and stands for the use of the whole grain of wheat. Multigrain literally stands for using multiple grains. Whole grain products including bread, pasta, couscous and crackers contain more fiber, vitamins and minerals and are more saturated than other (e.g. multigrain) grain products. Please note: with all products it is still important to check the packaging for as much whole wheat flour as possible (preferably 100%)!

Comments


taste of fit logo_edited_edited.png
bottom of page