top of page

Verse, ingevroren (uit de winkel) of groenten en fruit uit blik?


Groenten en fruit zijn een zeer belangrijk onderdeel van een gebalanceerd en gezond voedingspatroon.

Ze zitten boordevol essentiële vitamines, mineralen en vezels.

Helaas kunnen verse groenten en vruchten snel deze eigenschappen verliezen.

Daarboven op kan het in een samenleving waar men fulltime werkt en een gezin onderhoud tijd rovend zijn, om dagelijks groenten en fruit te kuisen en ze om te toveren naar een maaltijd.


Maar zijn diepvries groenten en fruit even gezond als verse?

Dat leg ik graag voor je uit.


Vers:


Verse groenten verliezen al snel kwaliteit nadat ze geoogst worden.

Niet alleen verliezen ze smaak of structuur, ook gaat hun voedingswaarde achteruit.

Meestal worden ze ook geoogst wanneer ze onrijp zijn, want anders zouden ze helemaal verlept en overrijp zijn voor ze zelf de winkelrekken vullen!


Verse groenten bewaar je best niet langer dan 2 a 5 dagen.

(Je kunt ze iets langer bewaren in de koelkast door ze te verpakken in een plastic zak waarin gaatjes zijn geprikt.)

Voorverpakte groenten consumeer je bij voorkeur zo snel mogelijk.


Diepvries:


Diepvriesgroenten en fruit kunnen in de diepvries goed worden bewaard.

Deze worden rijp geoogst en meteen geblancheerd (kort onderdompelen in kokend water en choqueren in ijswater) en ingevroren waardoor veel voedingsstoffen, smaak, structuur en kleur bewaard blijven. Na bereiding bevatten ingevroren groenten net zo veel vitamines en mineralen als verse groente. De ingevroren opties zijn dus net zo gezond als verse. Gekochte groenten en fruit die thuis zijn ingevroren bevatten vaak minder vitamines en mineralen dan diepvriesgroenten en fruit.

(Logisch want deze hebben eerst de weg van de verse groenten afgelegd vooraleer ze worden gekuist en ingevroren.)

Daarbovenop is het tijdsbesparend want diepvries groenten en fruit zijn reeds gewassen, geschild en gesneden.


Blik of bokaal:


Groenten uit blik of pot verliezen in vergelijking met ingevroren groenten of fruit wel veel voedingsstoffen. Gedroogde groenten leveren overigens vrijwel geen vitamine C meer.

Nog een nadeel, is dat hier meestal zout en suikers worden toegevoegd.

Dit is dus een stuk minder gezond dan ingevroren of verse groenten.


Conclusie:


Koop en gebruik verse of ingevroren groenten en fruit.

Ikzelf ben een voorstander van de bevroren opties, omdat deze langer bewaren en je enorm veel tijd bespaard om ze te gebruiken of bereiden!

Ook gebruik is heel graag diepvries fruit in smoothies of maak ik er gezonde ijsjes mee!

Dat is dan weer een excuus uit de weg geveegd om onvoldoende groenten of fruit toe te voegen aan je voedingspatroon.


Helaas kan je niet alle groenten en fruit invriezen. Bijvoorbeeld groenten die een hoog vochtgehalte hebben vries je beter zelf niet in.


Tip!


Ipv je overrijpe bananen weg te gooien, kun je ze ontdoen van hun schil, in stukken te snijden en in te vriezen.

Deze kan je later gebruiken in smoothies, in gebak of je kan je heerlijke nice cream mee maken. What cream?


Hier is wat je moet doen:


Doe de bevroren stukjes in een krachtige blender samen met ander diepvriesfruit naar keuze (enkel banaan kan natuurljk ook) en een beetje (vegan) kwark, eventueel een beetje proteïne poeder en voeg een klein scheutje melk toe (hier kan je kiezen tussen ongezoete vegan opties zoals bv amandel of havermelk, als ook gewone koemelk of je kan het extra romig maken door een beetje kokos of gewone room toe te voegen)

Blend het tot een glad en romig geheeld.


É voila! Je hebt een heerlijk guilt-free gezond ijsje!

 

Fresh, frozen (store bought) or canned fruit and vegetables.


Fruits and vegetables are a very important part of a balanced and healthy diet.

They are packed with essential vitamins, minerals and fiber.

Unfortunately, fresh vegetables and fruits can quickly lose these qualities.

On top of that, in a society where people work full-time and running a family life, it can be time-consuming to clean fruit and vegetables every day and to turn them into a meal.


But are frozen fruits and vegetables as healthy as fresh?

Let me explain this for you.


Fresh:


Fresh vegetables quickly lose quality after they are harvested.

Not only do they lose taste or structure, their nutritional value also degenarate.

Usually they are also harvested when they are unripe, otherwise they would be completely faded and overripe before they fill the store shelves!


It is best not to store fresh vegetables for longer than 2 to 5 days.

(You can keep them a little longer in the fridge by packing them in a plastic bag pierced with holes.)

prepackaged vegetables should be consumed as soon as possible.


Frozen:


Frozen vegetables and fruit can be stored well in the freezer.

These are harvested ripe and immediately blanched (briefly immersed in boiling water and shocked in ice water) and frozen, so that many nutrients, taste, structure and color are preserved. After preparation, frozen vegetables contain just as many vitamins and minerals as fresh vegetables. The frozen options are therefore just as healthy as fresh ones. Purchased fruits and vegetables that have been frozen at home often contain less vitamins and minerals than store bought frozen fruits and vegetables.

(Logical, because these have traveled the same way of the fresh vegetables before they are cleaned and frozen.)

On top of that, they’re time-saving because frozen fruit and vegetables have already been washed, peeled and cut for you.


Can or jar fruits and veggies:


Canned or jarred vegetables and fruits lose a lot of nutrients compared to frozen vegetables. Also most dried vegetables and fruit, incidentally, provide almost no vitamin C.

Another disadvantage of canned or jar vegetables is that salt and sugar are usually added here.

So this is a lot less healthy than frozen or fresh vegetables.


Conclusion:


Buy and use fresh or frozen fruits and vegetables.

I, myself am a fan of the frozen options as they keep for a long time and save you a huge amount of time to use or prepare them!

I also like to use frozen fruit in smoothies or I make healthy ice creams with it!

That, in turn, is an excuse for not adding enough fruit or vegetables to your diet, you can swipe away.


Unfortunately you cannot freeze all fruit and vegetables. For example, you should not freeze vegetables that have a high moisture content yourself.


Tip!


Instead of throwing away your overripe bananas, you can strip them, slice them and freeze them.

You can use this later in smoothies, in pastries or you can make your delicious nice cream. What cream?


Here's what to do:


Put the frozen pieces in a powerful blender together with other frozen fruit of your choice (or only banana, you can play with what taste you desire) and a little (vegan) quark cheese, optional a little protein powder and add a small splash of milk (here you can choose between unsweetened vegan options such as almond or oat milk, as well as regular cow's milk or you can make it extra creamy by adding a little coconut or regular cream)

Blend it until smooth and creamy.


É voila! You have a delicious guilt-free healthy ice cream!
 

留言


taste of fit logo_edited_edited.png
bottom of page